古诗大全300首
  1. 首页
  2. 杜甫

八哀诗|赠司空王公思礼(嗟嗟邓大夫,士卒终倒戟) 唐代杜甫的诗

《八哀诗·赠司空王公思礼》是由唐代著名诗人杜甫创作而成。下面是诗词全文:司空出东夷,童稚刷劲翮。追随燕蓟儿,颖锐物不隔。服事哥舒翰,意无流沙碛。未甚拔行间,犬戎大充斥。短小…

嗟嗟邓大夫,士卒终倒戟是《八哀诗·赠司空王公思礼》中的句子。《八哀诗·赠司空王公思礼》是由唐代著名诗人杜甫创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

八哀诗·赠司空王公思礼

司空出东夷,童稚刷劲翮。
追随燕蓟儿,颖锐物不隔。
服事哥舒翰,意无流沙碛。
未甚拔行间,犬戎大充斥。
短小精悍姿,几然强寇敌。
贯穿百万众,出主由咫尺。
马鞍悬将首,甲外控鸣镝。
洗剑青海水,刻铭天山石。
九曲非外蕃,其王转深壁。
飞兔不近驾,鸷鸟资远击。
晓达兵家流,饱闻春秋癖。
胸襟日沈静,肃肃自有适。
潼关初溃散,万乘犹辟易。
偏裨无所施,元帅见手格。
太子入朔方,至尊狩梁益。
胡马缠伊洛,中原气甚逆。
肃宗登宝位,塞望势敦迫。
公时徒步至,请罪将厚责。
际会清河公,间道传玉册。
天王拜跪毕,谠议果冰释。
翠华卷飞雪,熊虎亘阡陌。
屯兵凤凰山,帐殿泾渭辟。
金城贼咽喉,诏镇雄所搤。
禁暴清无双,爽气春淅沥。
巷有从公歌,野多青青麦。
及夫哭庙后,复领太原役。
恐惧禄位高,怅望王土窄。
不得见清时,呜呼就窀穸。
永系五湖舟,悲甚田横客。
千秋汾晋间,事与云水白。
昔观文苑传,岂述廉蔺绩。
嗟嗟邓大夫,士卒终倒戟。

八哀詩·贈司空王公思禮

司空出東夷,童稚刷勁翮。
追隨燕薊兒,穎銳物不隔。
服事哥舒翰,意無流沙磧。
未甚拔行間,犬戎大充斥。
短小精悍姿,幾然強寇敵。
貫穿百萬眾,出主由咫尺。
馬鞍懸將首,甲外控鳴鏑。
洗劍青海水,刻銘天山石。
九曲非外蕃,其王轉深壁。
飛兔不近駕,鷙鳥資遠擊。
曉達兵家流,飽聞春秋癖。
胸襟日沈靜,肅肅自有適。
潼關初潰散,萬乘猶辟易。
偏裨無所施,元帥見手格。
太子入朔方,至尊狩梁益。
胡馬纏伊洛,中原氣甚逆。
肅宗登寶位,塞望勢敦迫。
公時徒步至,請罪將厚責。
際會清河公,間道傳玉冊。
天王拜跪畢,讜議果冰釋。
翠華卷飛雪,熊虎亙阡陌。
屯兵鳳凰山,帳殿涇渭辟。
金城賊咽喉,詔鎮雄所搤。
禁暴清無雙,爽氣春淅瀝。
巷有從公歌,野多青青麥。
及夫哭廟後,復領太原役。
恐懼祿位高,悵望王土窄。
不得見清時,嗚呼就窀穸。
永系五湖舟,悲甚田橫客。
千秋汾晉間,事與雲水白。
昔觀文苑傳,豈述廉藺績。
嗟嗟鄧大夫,士卒終倒戟。

bā āi shī · zèng sī kōng wáng gōng sī lǐ

sī kōng chū dōng yí , tóng zhì shuā jìn hé 。
zhuī suí yàn jì ér , yǐng ruì wù bù gé 。
fú shì gē shū hàn , yì wú liú shā qì 。
wèi shèn bá xíng jiān , quǎn róng dà chōng chì 。
duǎn xiǎo jīng hàn zī , jī rán qiáng kòu dí 。
guàn chuān bǎi wàn zhòng , chū zhǔ yóu zhǐ chǐ 。
mǎ ān xuán jiāng shǒu , jiǎ wài kòng míng dí 。
xǐ jiàn qīng hǎi shuǐ , kè míng tiān shān shí 。
jiǔ qū fēi wài fán , qí wáng zhuǎn shēn bì 。
fēi tù bù jìn jià , zhì niǎo zī yuǎn jī 。
xiǎo dá bīng jiā liú , bǎo wén chūn qiū pǐ 。
xiōng jīn rì shěn jìng , sù sù zì yǒu shì 。
tóng guān chū kuì sàn , wàn chéng yóu bì yì 。
piān bì wú suǒ shī , yuán shuài jiàn shǒu gé 。
tài zǐ rù shuò fāng , zhì zūn shòu liáng yì 。
hú mǎ chán yī luò , zhōng yuán qì shèn nì 。
sù zōng dēng bǎo wèi , sāi wàng shì dūn pò 。
gōng shí tú bù zhì , qǐng zuì jiāng hòu zé 。
jì huì qīng hé gōng , jiān dào chuán yù cè 。
tiān wáng bài guì bì , dǎng yì guǒ bīng shì 。
cuì huá juàn fēi xuě , xióng hǔ gèn qiān mò 。
tún bīng fèng huáng shān , zhàng diàn jīng wèi bì 。
jīn chéng zéi yān hóu , zhào zhèn xióng suǒ è 。
jīn bào qīng wú shuāng , shuǎng qì chūn xī lì 。
xiàng yǒu cóng gōng gē , yě duō qīng qīng mài 。
jí fū kū miào hòu , fù lǐng tài yuán yì 。
kǒng jù lù wèi gāo , chàng wàng wáng tǔ zhǎi 。
bù dé jiàn qīng shí , wū hū jiù zhūn xī 。
yǒng xì wǔ hú zhōu , bēi shèn tián héng kè 。
qiān qiū fén jìn jiān , shì yǔ yún shuǐ bái 。
xī guān wén yuàn chuán , qǐ shù lián lìn jì 。
jiē jiē dèng dà fū , shì zú zhōng dǎo jǐ 。

鉴赏

杜甫(唐)的《八哀诗·赠司空王公思礼》选自全唐诗:卷222_1。

原创文章,作者:杜甫,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/dufu/8385.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站