古诗大全300首
  1. 首页
  2. 杜牧

池州送孟迟先辈(离别岂足更关意,衰老相随可奈何!) 唐代杜牧的诗

《池州送孟迟先辈》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。下面是诗词全文:昔子来陵阳,时当苦炎热。我虽在金台,头角长垂折。奉披尘意惊,立语平生豁。寺楼最骞轩,坐送飞鸟没。一樽…

离别岂足更关意,衰老相随可奈何!是《池州送孟迟先辈》中的句子。《池州送孟迟先辈》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

池州送孟迟先辈

昔子来陵阳,时当苦炎热。
我虽在金台,头角长垂折。
奉披尘意惊,立语平生豁。
寺楼最骞轩,坐送飞鸟没。
一樽中夜酒,半破前峰月。
烟院松飘萧,风廊竹交戛。
时步郭西南,缭径苔圆折。
好鸟响丁丁,小溪光汃汃。
篱落见娉婷,机丝弄哑轧。
烟湿树姿娇,雨余山态活。
仲秋往历阳,同上牛矶歇。
大江吞天去,一练横坤抹。
千帆美满风,晓日殷鲜血。
历阳裴太守,襟韵苦超越。
鞔鼓画麒麟,看君击狂节。
离袖飐应劳,恨粉啼还咽。
明年忝谏官,绿树秦川阔。
子提健笔来,势若夸父渴。
九衢林马挝,千门织车辙。
秦台破心胆,黥阵惊毛发。
子既屈一鸣,余固宜三刖。
慵忧长者来,病怯长街喝。
僧炉风雪夜,相对眠一褐。
暖灰重拥瓶,晓粥还分钵。
青云马生角,黄州使持节。
秦岭望樊川,祗得回头别。
商山四皓祠,心与摴蒱说。
大泽蒹葭风,孤城狐兔窟。
且复考诗书,无因见簪笏。
古训屹如山,古风冷刮骨。
周鼎列瓶罂,荆璧横抛摋。
力尽不可取,忽忽狂歌发。
三年未为苦,两郡非不达。
秋浦倚吴江,去楫飞青鹘。
溪山好画图,洞壑深闺闼。
竹冈森羽林,花坞团宫缬。
景物非不佳,独坐如鞲绁。
丹鹊东飞来,喃喃送君札。
呼儿旋供衫,走门空踏袜。
手把一枝物,桂花香带雪。
喜极至无言,笑余翻不悦。
人生直作百岁翁,亦是万古一瞬中。
我欲东召龙伯翁,上天揭取北斗柄。
蓬莱顶上斡海水,水尽到底看海空。
月于何处去?
日于何处来?
跳丸相趁走不住,尧舜禹汤文武周孔皆为灰。
酌此一杯酒,与君狂且歌。
离别岂足更关意,衰老相随可奈何!

池州送孟遲先輩

昔子來陵陽,時當苦炎熱。
我雖在金臺,頭角長垂折。
奉披塵意驚,立語平生豁。
寺樓最騫軒,坐送飛鳥沒。
一樽中夜酒,半破前峰月。
煙院松飄蕭,風廊竹交戛。
時步郭西南,繚徑苔圓折。
好鳥響丁丁,小溪光汃汃。
籬落見娉婷,機絲弄啞軋。
煙濕樹姿嬌,雨余山態活。
仲秋往歷陽,同上牛磯歇。
大江吞天去,一練橫坤抹。
千帆美滿風,曉日殷鮮血。
歷陽裴太守,襟韻苦超越。
鞔鼓畫麒麟,看君擊狂節。
離袖飐應勞,恨粉啼還咽。
明年忝諫官,綠樹秦川闊。
子提健筆來,勢若誇父渴。
九衢林馬撾,千門織車轍。
秦臺破心膽,黥陣驚毛發。
子既屈一鳴,余固宜三刖。
慵憂長者來,病怯長街喝。
僧爐風雪夜,相對眠一褐。
暖灰重擁瓶,曉粥還分缽。
青雲馬生角,黃州使持節。
秦嶺望樊川,祗得回頭別。
商山四皓祠,心與摴蒱說。
大澤蒹葭風,孤城狐兔窟。
且復考詩書,無因見簪笏。
古訓屹如山,古風冷刮骨。
周鼎列瓶罌,荊璧橫拋摋。
力盡不可取,忽忽狂歌發。
三年未為苦,兩郡非不達。
秋浦倚吳江,去楫飛青鶻。
溪山好畫圖,洞壑深閨闥。
竹岡森羽林,花塢團宮纈。
景物非不佳,獨坐如鞲紲。
丹鵲東飛來,喃喃送君劄。
呼兒旋供衫,走門空踏襪。
手把一枝物,桂花香帶雪。
喜極至無言,笑余翻不悅。
人生直作百歲翁,亦是萬古一瞬中。
我欲東召龍伯翁,上天揭取北鬥柄。
蓬萊頂上斡海水,水盡到底看海空。
月於何處去?
日於何處來?
跳丸相趁走不住,堯舜禹湯文武周孔皆為灰。
酌此一杯酒,與君狂且歌。
離別豈足更關意,衰老相隨可奈何!

chí zhōu sòng mèng chí xiān bèi

xī zǐ lái líng yáng , shí dāng kǔ yán rè 。
wǒ suī zài jīn tái , tóu jiǎo cháng chuí zhē 。
fèng pī chén yì jīng , lì yǔ píng shēng huō 。
sì lóu zuì qiān xuān , zuò sòng fēi niǎo méi 。
yī zūn zhōng yè jiǔ , bàn pò qián fēng yuè 。
yān yuàn sōng piāo xiāo , fēng láng zhú jiāo jiá 。
shí bù guō xī nán , liáo jìng tái yuán zhē 。
hǎo niǎo xiǎng dīng dīng , xiǎo xī guāng bīn bīn 。
lí luò jiàn pīng tíng , jī sī nòng yǎ yà 。
yān shī shù zī jiāo , yǔ yú shān tài huó 。
zhòng qiū wǎng lì yáng , tóng shàng niú jī xiē 。
dà jiāng tūn tiān qù , yī liàn héng kūn mǒ 。
qiān fān měi mǎn fēng , xiǎo rì yīn xiān xuè 。
lì yáng péi tài shǒu , jīn yùn kǔ chāo yuè 。
mán gǔ huà qí lín , kàn jūn jī kuáng jié 。
lí xiù zhǎn yīng láo , hèn fěn tí huán yān 。
míng nián tiǎn jiàn guān , lǜ shù qín chuān kuò 。
zǐ tí jiàn bǐ lái , shì ruò kuā fù kě 。
jiǔ qú lín mǎ zhuā , qiān mén zhī chē zhé 。
qín tái pò xīn dǎn , qíng zhèn jīng máo fā 。
zǐ jì qū yī míng , yú gù yí sān yuè 。
yōng yōu cháng zhě lái , bìng qiè cháng jiē hē 。
sēng lú fēng xuě yè , xiāng duì mián yī hè 。
nuǎn huī zhòng yōng píng , xiǎo zhōu huán fēn bō 。
qīng yún mǎ shēng jiǎo , huáng zhōu shǐ chí jié 。
qín lǐng wàng fán chuān , zhī dé huí tóu bié 。
shāng shān sì hào cí , xīn yǔ chū pú shuō 。
dà zé jiān jiā fēng , gū chéng hú tù kū 。
qiě fù kǎo shī shū , wú yīn jiàn zān hù 。
gǔ xùn yì rú shān , gǔ fēng lěng guā gǔ 。
zhōu dǐng liè píng yīng , jīng bì héng pāo sà 。
lì jìn bù kě qǔ , hū hū kuáng gē fā 。
sān nián wèi wéi kǔ , liǎng jùn fēi bù dá 。
qiū pǔ yǐ wú jiāng , qù jí fēi qīng gǔ 。
xī shān hǎo huà tú , dòng hè shēn guī tà 。
zhú gāng sēn yǔ lín , huā wù tuán gōng xié 。
jǐng wù fēi bù jiā , dú zuò rú gōu xiè 。
dān què dōng fēi lái , nán nán sòng jūn zhá 。
hū ér xuán gōng shān , zǒu mén kōng tà wà 。
shǒu bǎ yī zhī wù , guì huā xiāng dài xuě 。
xǐ jí zhì wú yán , xiào yú fān bù yuè 。
rén shēng zhí zuò bǎi suì wēng , yì shì wàn gǔ yī shùn zhōng 。
wǒ yù dōng zhào lóng bó wēng , shàng tiān jiē qǔ běi dǒu bǐng 。
péng lái dǐng shàng wò hǎi shuǐ , shuǐ jìn dào dǐ kàn hǎi kōng 。
yuè yú hé chǔ qù ?
rì yú hé chǔ lái ?
tiào wán xiāng chèn zǒu bù zhù , yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhōu kǒng jiē wéi huī 。
zhuó cǐ yī bēi jiǔ , yǔ jūn kuáng qiě gē 。
lí bié qǐ zú gēng guān yì , shuāi lǎo xiāng suí kě nài hé !

鉴赏

原创文章,作者:杜牧,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/dumu/29895.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站