Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
张好好诗(洒尽满襟泪,短歌聊一书)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人杜牧的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 杜牧

张好好诗(洒尽满襟泪,短歌聊一书) 唐代杜牧的诗

《张好好诗》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。下面是诗词全文:君为豫章姝,十三才有余。翠茁凤生尾,丹叶莲含跗。高阁倚天半,章江联碧虚。此地试君唱,特使华筵铺。主人…

洒尽满襟泪,短歌聊一书是《张好好诗》中的句子。《张好好诗》是由唐代著名诗人杜牧创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

张好好诗

君为豫章姝,十三才有余。
翠茁凤生尾,丹叶莲含跗。
高阁倚天半,章江联碧虚。
此地试君唱,特使华筵铺。
主人顾四座,始讶来踟蹰。
吴娃起引赞,低徊映长裾。
双鬟可高下,才过青罗襦。
盼盼乍垂袖,一声雏凤呼。
繁弦迸关纽,塞管裂圆芦。
众音不能逐,袅袅穿云衢。
主人再三叹,谓言天下殊。
赠之天马锦,副以水犀梳。
龙沙看秋浪,明月游朱湖。
自此每相见,三日已为疏。
玉质随月满,艳态逐春舒。
绛唇渐轻巧,云步转虚徐。
旌旆忽东下,笙歌随舳舻。
霜凋谢楼树,沙暖句溪蒲。
身外任尘土,樽前极欢娱。
飘然集仙客,讽赋欺相如。
聘之碧瑶珮,载以紫云车。
洞闭水声远,月高蟾影孤。
尔来未几岁,散尽高阳徒。
洛城重相见,婥婥为当垆。
怪我苦何事,少年垂白须。
朋游今在否,落拓更能无。
门馆恸哭后,水云秋景初。
斜日挂衰柳,凉风生座隅。
洒尽满襟泪,短歌聊一书。

張好好詩

君為豫章姝,十三才有余。
翠茁鳳生尾,丹葉蓮含跗。
高閣倚天半,章江聯碧虛。
此地試君唱,特使華筵鋪。
主人顧四座,始訝來踟躕。
吳娃起引贊,低徊映長裾。
雙鬟可高下,才過青羅襦。
盼盼乍垂袖,一聲雛鳳呼。
繁弦迸關紐,塞管裂圓蘆。
眾音不能逐,裊裊穿雲衢。
主人再三嘆,謂言天下殊。
贈之天馬錦,副以水犀梳。
龍沙看秋浪,明月遊朱湖。
自此每相見,三日已為疏。
玉質隨月滿,艷態逐春舒。
絳唇漸輕巧,雲步轉虛徐。
旌旆忽東下,笙歌隨舳艫。
霜雕謝樓樹,沙暖句溪蒲。
身外任塵土,樽前極歡娛。
飄然集仙客,諷賦欺相如。
聘之碧瑤珮,載以紫雲車。
洞閉水聲遠,月高蟾影孤。
爾來未幾歲,散盡高陽徒。
洛城重相見,婥婥為當壚。
怪我苦何事,少年垂白須。
朋遊今在否,落拓更能無。
門館慟哭後,水雲秋景初。
斜日掛衰柳,涼風生座隅。
灑盡滿襟淚,短歌聊一書。

zhāng hǎo hǎo shī

jūn wéi yù zhāng shū , shí sān cái yǒu yú 。
cuì zhuó fèng shēng wěi , dān yè lián hán fū 。
gāo gé yǐ tiān bàn , zhāng jiāng lián bì xū 。
cǐ dì shì jūn chàng , tè shǐ huá yán pū 。
zhǔ rén gù sì zuò , shǐ yà lái chí chú 。
wú wá qǐ yǐn zàn , dī huái yìng cháng jū 。
shuāng huán kě gāo xià , cái guò qīng luó rú 。
pàn pàn zhà chuí xiù , yī shēng chú fèng hū 。
fán xián bèng guān niǔ , sāi guǎn liè yuán lú 。
zhòng yīn bù néng zhú , niǎo niǎo chuān yún qú 。
zhǔ rén zài sān tàn , wèi yán tiān xià shū 。
zèng zhī tiān mǎ jǐn , fù yǐ shuǐ xī shū 。
lóng shā kàn qiū làng , míng yuè yóu zhū hú 。
zì cǐ měi xiāng jiàn , sān rì yǐ wéi shū 。
yù zhì suí yuè mǎn , yàn tài zhú chūn shū 。
jiàng chún jiàn qīng qiǎo , yún bù zhuǎn xū xú 。
jīng pèi hū dōng xià , shēng gē suí zhú lú 。
shuāng diāo xiè lóu shù , shā nuǎn jù xī pú 。
shēn wài rèn chén tǔ , zūn qián jí huān yú 。
piāo rán jí xiān kè , fěng fù qī xiāng rú 。
pìn zhī bì yáo pèi , zài yǐ zǐ yún chē 。
dòng bì shuǐ shēng yuǎn , yuè gāo chán yǐng gū 。
ěr lái wèi jī suì , sàn jìn gāo yáng tú 。
luò chéng zhòng xiāng jiàn , chuò chuò wéi dāng lú 。
guài wǒ kǔ hé shì , shǎo nián chuí bái xū 。
péng yóu jīn zài fǒu , luò tuò gēng néng wú 。
mén guǎn tòng kū hòu , shuǐ yún qiū jǐng chū 。
xié rì guà shuāi liǔ , liáng fēng shēng zuò yú 。
sǎ jìn mǎn jīn lèi , duǎn gē liáo yī shū 。

鉴赏

杜牧(唐)的《张好好诗》选自全唐诗:卷520-4。

原创文章,作者:杜牧,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/dumu/8134.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站