Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
日出行(讵教晨光夕昏!)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人李贺的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 李贺

日出行(讵教晨光夕昏!) 唐代李贺的诗

《日出行》是由唐代著名诗人李贺创作而成。下面是诗词全文:白日下昆仑,发光如舒丝。徒照葵藿心,不照游子悲。折折黄河曲,日从中央转。□谷耳曾闻,若木眼不见。奈尔…

讵教晨光夕昏!是《日出行》中的句子。《日出行》是由唐代著名诗人李贺创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

日出行

白日下昆仑,发光如舒丝。
徒照葵藿心,不照游子悲。
折折黄河曲,日从中央转。
□谷耳曾闻,若木眼不见。
奈尔铄石,胡为销人?
羿弯弓属矢,那不中足。
令久不得奔?
讵教晨光夕昏!

日出行

白日下昆侖,發光如舒絲。
徒照葵藿心,不照遊子悲。
折折黃河曲,日從中央轉。
□谷耳曾聞,若木眼不見。
奈爾鑠石,胡為銷人?
羿彎弓屬矢,那不中足。
令久不得奔?
詎教晨光夕昏!

rì chū xíng

bái rì xià kūn lún , fā guāng rú shū sī 。
tú zhào kuí huò xīn , bù zhào yóu zǐ bēi 。
zhē zhē huáng hé qū , rì cóng zhōng yāng zhuǎn 。
?? gǔ ěr zēng wén , ruò mù yǎn bù jiàn 。
nài ěr shuò shí , hú wéi xiāo rén ?
yì wān gōng shǔ shǐ , nà bù zhōng zú 。
líng jiǔ bù dé bēn ?
jù jiào chén guāng xī hūn !

鉴赏

李贺(唐)的《日出行》选自全唐诗全唐诗:卷19_38。

奈尔:一作奈何。

原创文章,作者:李贺,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/lihe/33769.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站