Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
崇让宅东亭醉后沔然有作(如何此幽胜,淹卧剧清漳)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人李商隐的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 李商隐

崇让宅东亭醉后沔然有作(如何此幽胜,淹卧剧清漳) 唐代李商隐的诗

《崇让宅东亭醉后沔然有作》是由唐代著名诗人李商隐创作而成。下面是诗词全文:曲岸风雷罢,东亭霁日凉。新秋仍酒困,幽兴暂江乡。摇落真何遽,交亲或未忘。一帆彭蠡月,数雁塞门霜。俗态…

如何此幽胜,淹卧剧清漳是《崇让宅东亭醉后沔然有作》中的句子。《崇让宅东亭醉后沔然有作》是由唐代著名诗人李商隐创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

崇让宅东亭醉后沔然有作

曲岸风雷罢,东亭霁日凉。
新秋仍酒困,幽兴暂江乡。
摇落真何遽,交亲或未忘。
一帆彭蠡月,数雁塞门霜。
俗态虽多累,仙标发近狂。
声名佳句在,身世玉琴张。
万古山空碧,无人鬓免黄。
骅骝忧老大,鶗鴂妒芬芳。
密竹沈虚籁,孤莲泊晚香。
如何此幽胜,淹卧剧清漳。

崇讓宅東亭醉後沔然有作

曲岸風雷罷,東亭霽日涼。
新秋仍酒困,幽興暫江鄉。
搖落真何遽,交親或未忘。
一帆彭蠡月,數雁塞門霜。
俗態雖多累,仙標發近狂。
聲名佳句在,身世玉琴張。
萬古山空碧,無人鬢免黃。
驊騮憂老大,鶗鴂妒芬芳。
密竹沈虛籟,孤蓮泊晚香。
如何此幽勝,淹臥劇清漳。

chóng ràng zhái dōng tíng zuì hòu miǎn rán yǒu zuò

qū àn fēng léi bà , dōng tíng jì rì liáng 。
xīn qiū réng jiǔ kùn , yōu xīng zàn jiāng xiāng 。
yáo luò zhēn hé jù , jiāo qīn huò wèi wàng 。
yī fān péng lǐ yuè , shù yàn sāi mén shuāng 。
sú tài suī duō léi , xiān biāo fā jìn kuáng 。
shēng míng jiā jù zài , shēn shì yù qín zhāng 。
wàn gǔ shān kōng bì , wú rén bìn miǎn huáng 。
huá liú yōu lǎo dà , tí jué dù fēn fāng 。
mì zhú shěn xū lài , gū lián bó wǎn xiāng 。
rú hé cǐ yōu shèng , yān wò jù qīng zhāng 。

鉴赏

李商隐(唐)的《崇让宅东亭醉后沔然有作》选自全唐诗:卷540-39。

原创文章,作者:李商隐,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/lishangyin/34490.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站