古诗大全300首
  1. 首页
  2. 李商隐

哭遂州萧侍郎二十四韵(始知同泰讲,徼福是虚言) 唐代李商隐的诗

《哭遂州萧侍郎二十四韵》是由唐代著名诗人李商隐创作而成。下面是诗词全文:遥作时多难,先令祸有源。初惊逐客议,旋骇党人冤。密侍荣方入,司刑望愈尊。皆因优诏用,实有谏书存。苦雾…

始知同泰讲,徼福是虚言是《哭遂州萧侍郎二十四韵》中的句子。《哭遂州萧侍郎二十四韵》是由唐代著名诗人李商隐创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

哭遂州萧侍郎二十四韵

遥作时多难,先令祸有源。
初惊逐客议,旋骇党人冤。
密侍荣方入,司刑望愈尊。
皆因优诏用,实有谏书存。
苦雾三辰没,穷阴四塞昏。
虎威狐更假,隼击鸟逾喧。
徒欲心存阙,终遭耳属垣。
遗音和蜀魄,易箦对巴猿。
有女悲初寡,无男泣过门。
朝争屈原草,庙馁莫敖魂。
迥阁伤神峻,长江极望翻。
青云宁寄意,白骨始沾恩。
早岁思东阁,为邦属故园。
登舟惭郭泰,解榻愧陈蕃。
分以忘年契,情犹锡类敦。
公先真帝子,我系本王孙。
啸傲张高盖,从容接短辕。
秋吟小山桂,春醉后堂萱。
自叹离通籍,何尝忘叫阍。
不成穿圹入,终拟上书论。
多士还鱼贯,云谁正骏奔。
暂能诛倏忽,长与问乾坤。
蚁漏三泉路,螀啼百草根。
始知同泰讲,徼福是虚言。

哭遂州蕭侍郎二十四韻

遙作時多難,先令禍有源。
初驚逐客議,旋駭黨人冤。
密侍榮方入,司刑望愈尊。
皆因優詔用,實有諫書存。
苦霧三辰沒,窮陰四塞昏。
虎威狐更假,隼擊鳥逾喧。
徒欲心存闕,終遭耳屬垣。
遺音和蜀魄,易簀對巴猿。
有女悲初寡,無男泣過門。
朝爭屈原草,廟餒莫敖魂。
迥閣傷神峻,長江極望翻。
青雲寧寄意,白骨始沾恩。
早歲思東閣,為邦屬故園。
登舟慚郭泰,解榻愧陳蕃。
分以忘年契,情猶錫類敦。
公先真帝子,我系本王孫。
嘯傲張高蓋,從容接短轅。
秋吟小山桂,春醉後堂萱。
自嘆離通籍,何嘗忘叫閽。
不成穿壙入,終擬上書論。
多士還魚貫,雲誰正駿奔。
暫能誅倏忽,長與問乾坤。
蟻漏三泉路,螀啼百草根。
始知同泰講,僥福是虛言。

kū suì zhōu xiāo shì láng èr shí sì yùn

yáo zuò shí duō nán , xiān líng huò yǒu yuán 。
chū jīng zhú kè yì , xuán hài dǎng rén yuān 。
mì shì róng fāng rù , sī xíng wàng yù zūn 。
jiē yīn yōu zhào yòng , shí yǒu jiàn shū cún 。
kǔ wù sān chén méi , qióng yīn sì sāi hūn 。
hǔ wēi hú gēng jiǎ , sǔn jī niǎo yú xuān 。
tú yù xīn cún què , zhōng zāo ěr shǔ yuán 。
yí yīn hé shǔ pò , yì zé duì bā yuán 。
yǒu nǚ bēi chū guǎ , wú nán qì guò mén 。
zhāo zhēng qū yuán cǎo , miào něi mò áo hún 。
jiǒng gé shāng shén jùn , cháng jiāng jí wàng fān 。
qīng yún níng jì yì , bái gǔ shǐ zhān ēn 。
zǎo suì sī dōng gé , wéi bāng shǔ gù yuán 。
dēng zhōu cán guō tài , jiě tà kuì chén fán 。
fēn yǐ wàng nián qì , qíng yóu xī lèi dūn 。
gōng xiān zhēn dì zǐ , wǒ xì běn wáng sūn 。
xiào ào zhāng gāo gài , cóng róng jiē duǎn yuán 。
qiū yín xiǎo shān guì , chūn zuì hòu táng xuān 。
zì tàn lí tōng jí , hé cháng wàng jiào hūn 。
bù chéng chuān kuàng rù , zhōng nǐ shàng shū lùn 。
duō shì huán yú guàn , yún shuí zhèng jùn bēn 。
zàn néng zhū shū hū , cháng yǔ wèn qián kūn 。
yǐ lòu sān quán lù , jiāng tí bǎi cǎo gēn 。
shǐ zhī tóng tài jiǎng , jiǎo fú shì xū yán 。

鉴赏

李商隐(唐)的《哭遂州萧侍郎二十四韵》选自全唐诗:卷541-69。

原创文章,作者:李商隐,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/lishangyin/34518.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站