Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
越中逢天台太一子①(⑧永愿从之游,何当济所届)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人孟浩然的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 孟浩然

越中逢天台太一子①(⑧永愿从之游,何当济所届) 唐代孟浩然的诗

《越中逢天台太一子①》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。下面是诗词全文:仙穴逢羽人,停舻向前拜。②问余涉风水,何处远行迈?③登陆寻天台,顺流下吴会。兹山夙所尚,安得闻灵怪。…

⑧永愿从之游,何当济所届是《越中逢天台太一子①》中的句子。《越中逢天台太一子①》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

越中逢天台太一子①

仙穴逢羽人,停舻向前拜。
②问余涉风水,何处远行迈?
③登陆寻天台,顺流下吴会。
兹山夙所尚,安得闻灵怪。
④上逼青天高,俯临沧海大。
⑤鸡鸣见日出,每与仙人会。
⑥来去赤城中,逍遥白云外。
莓苔异人间,瀑布当空界。
⑦福庭长不死,华顶旧称最。
⑧永愿从之游,何当济所届。

越中逢天臺太一子①

仙穴逢羽人,停艫向前拜。
②問余涉風水,何處遠行邁?
③登陸尋天臺,順流下吳會。
茲山夙所尚,安得聞靈怪。
④上逼青天高,俯臨滄海大。
⑤雞鳴見日出,每與仙人會。
⑥來去赤城中,逍遙白雲外。
莓苔異人間,瀑布當空界。
⑦福庭長不死,華頂舊稱最。
⑧永願從之遊,何當濟所屆。

yuè zhōng féng tiān tái tài yī zǐ ??

xiān xué féng yǔ rén , tíng lú xiàng qián bài 。
?? wèn yú shè fēng shuǐ , hé chǔ yuǎn xíng mài ?
?? dēng lù xún tiān tái , shùn liú xià wú huì 。
zī shān sù suǒ shàng , ān dé wén líng guài 。
?? shàng bī qīng tiān gāo , fǔ lín cāng hǎi dà 。
?? jī míng jiàn rì chū , měi yǔ xiān rén huì 。
?? lái qù chì chéng zhōng , xiāo yáo bái yún wài 。
méi tái yì rén jiān , pù bù dāng kōng jiè 。
?? fú tíng cháng bù sǐ , huá dǐng jiù chēng zuì 。
?? yǒng yuàn cóng zhī yóu , hé dāng jì suǒ jiè 。
??

鉴赏

孟浩然(唐)的《越中逢天台太一子①》选自孟浩然诗集校注孟浩然诗集校注全唐诗:卷159_43。

①太一子:或作“太乙子”。

②羽人:《楚辞·远游》:“仍羽人于丹邱兮,留不死之旧乡。”③何处:又作“何事”。

④闻:又作“问”。

⑤上逼:一作“上通”。俯临:一作“停临”。

⑥“每与”句:一作“常觌仙人旆”。

⑦莓苔:《异苑》:“天台山石桥,有莓苔之险。”当:一作“作”。

⑧“福庭”句:《文选·孙绰〈游天台山赋〉》:“仍羽人于丹邱,寻不死之福庭。

”长不死:一作“长自然”,误。华顶:天台山最高处,一作“胜境”。

⑨“永愿”句:又作“永怀从此游”、“永比从之游”、“永此从之游”。之:原作“此”。

原创文章,作者:孟浩然,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/menghaoran/16674.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站