Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
寻裴处士(对此钦胜事,胡为劳我身)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人孟浩然的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 孟浩然

寻裴处士(对此钦胜事,胡为劳我身) 唐代孟浩然的诗

《寻裴处士》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。下面是诗词全文:涉水更登陆,所向皆清贞。寒草不藏径,灵峰知有人。悠哉炼金客,独与烟霞亲。曾是欲轻举,谁言空隐沦。远心…

对此钦胜事,胡为劳我身是《寻裴处士》中的句子。《寻裴处士》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

寻裴处士

涉水更登陆,所向皆清贞。
寒草不藏径,灵峰知有人。
悠哉炼金客,独与烟霞亲。
曾是欲轻举,谁言空隐沦。
远心寄白日,华发回青春。
对此钦胜事,胡为劳我身。

尋裴處士

涉水更登陸,所向皆清貞。
寒草不藏徑,靈峰知有人。
悠哉煉金客,獨與煙霞親。
曾是欲輕舉,誰言空隱淪。
遠心寄白日,華發回青春。
對此欽勝事,胡為勞我身。

xún péi chǔ shì

shè shuǐ gēng dēng lù , suǒ xiàng jiē qīng zhēn 。
hán cǎo bù cáng jìng , líng fēng zhī yǒu rén 。
yōu zāi liàn jīn kè , dú yǔ yān xiá qīn 。
zēng shì yù qīng jǔ , shuí yán kōng yǐn lún 。
yuǎn xīn jì bái rì , huá fā huí qīng chūn 。
duì cǐ qīn shèng shì , hú wéi láo wǒ shēn 。

鉴赏

孟浩然(唐)的《寻裴处士》选自孟浩然诗集校注。

原创文章,作者:孟浩然,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/menghaoran/16682.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站