Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
溯江至武昌(行看武昌柳,仿佛映楼台)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人孟浩然的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 孟浩然

溯江至武昌(行看武昌柳,仿佛映楼台) 唐代孟浩然的诗

《溯江至武昌》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。下面是诗词全文:家本洞湖上,岁时归思催。客心徒欲速,江路苦邅回。残冻因风解,新正度腊开。行看武昌柳,仿佛映楼台。家本…

行看武昌柳,仿佛映楼台是《溯江至武昌》中的句子。《溯江至武昌》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

溯江至武昌

家本洞湖上,岁时归思催。
客心徒欲速,江路苦邅回。
残冻因风解,新正度腊开。
行看武昌柳,仿佛映楼台。

溯江至武昌

家本洞湖上,歲時歸思催。
客心徒欲速,江路苦邅回。
殘凍因風解,新正度臘開。
行看武昌柳,仿佛映樓臺。

sù jiāng zhì wǔ chāng

jiā běn dòng hú shàng , suì shí guī sī cuī 。
kè xīn tú yù sù , jiāng lù kǔ zhān huí 。
cán dòng yīn fēng jiě , xīn zhèng dù xī kāi 。
xíng kàn wǔ chāng liǔ , fǎng fó yìng lóu tái 。

鉴赏

孟浩然(唐)的《溯江至武昌》选自全唐诗:卷160_108。

原创文章,作者:孟浩然,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/menghaoran/16721.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站