Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
田园作①(谁能为扬雄,一荐甘泉赋)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人孟浩然的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 孟浩然

田园作①(谁能为扬雄,一荐甘泉赋) 唐代孟浩然的诗

《田园作①》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。下面是诗词全文:弊庐隔尘喧,惟先养恬素。卜邻近三径,植果盈千树。②粤余任推迁,三十犹未遇。书剑时将晚,丘园日已暮。③…

谁能为扬雄,一荐甘泉赋是《田园作①》中的句子。《田园作①》是由唐代著名诗人孟浩然创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

田园作①

弊庐隔尘喧,惟先养恬素。
卜邻近三径,植果盈千树。
②粤余任推迁,三十犹未遇。
书剑时将晚,丘园日已暮。
③晨兴自多怀,昼坐常寡悟。
冲天羡鸿鸪,争食羞鸡鹜。
望断金马门,劳歌采樵路。
④乡曲无知己,朝端乏亲故。
谁能为扬雄,一荐甘泉赋。

田園作①

弊廬隔塵喧,惟先養恬素。
蔔鄰近三徑,植果盈千樹。
②粵余任推遷,三十猶未遇。
書劍時將晚,丘園日已暮。
③晨興自多懷,晝坐常寡悟。
沖天羨鴻鴣,爭食羞雞鶩。
望斷金馬門,勞歌采樵路。
④鄉曲無知己,朝端乏親故。
誰能為揚雄,一薦甘泉賦。

tián yuán zuò ??

bì lú gé chén xuān , wéi xiān yǎng tián sù 。
bǔ lín jìn sān jìng , zhí guǒ yíng qiān shù 。
?? yuè yú rèn tuī qiān , sān shí yóu wèi yù 。
shū jiàn shí jiāng wǎn , qiū yuán rì yǐ mù 。
?? chén xīng zì duō huái , zhòu zuò cháng guǎ wù 。
chōng tiān xiàn hóng gū , zhēng shí xiū jī wù 。
wàng duàn jīn mǎ mén , láo gē cǎi qiáo lù 。
?? xiāng qū wú zhī jǐ , zhāo duān fá qīn gù 。
shuí néng wéi yáng xióng , yī jiàn gān quán fù 。

鉴赏

孟浩然(唐)的《田园作①》选自孟浩然诗集校注孟浩然诗集校注全唐诗:卷159_46。

原创文章,作者:孟浩然,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/menghaoran/37944.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站