Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
蝶(此物那堪作,庄周梦不成)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人罗隐的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 经典唐诗

蝶(此物那堪作,庄周梦不成) 唐代罗隐的诗

《蝶》是由唐代著名诗人罗隐创作而成。下面是诗词全文:汉王刀笔精,写尔逼天生。舞巧何妨急,飞高所恨轻。野田黄雀虑,山馆主人情。此物那堪作,庄周梦不成。漢王…

此物那堪作,庄周梦不成是《蝶》中的句子。《蝶》是由唐代著名诗人罗隐创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

汉王刀笔精,写尔逼天生。
舞巧何妨急,飞高所恨轻。
野田黄雀虑,山馆主人情。
此物那堪作,庄周梦不成。

漢王刀筆精,寫爾逼天生。
舞巧何妨急,飛高所恨輕。
野田黃雀慮,山館主人情。
此物那堪作,莊周夢不成。

dié

hàn wáng dāo bǐ jīng , xiě ěr bī tiān shēng 。
wǔ qiǎo hé fáng jí , fēi gāo suǒ hèn qīng 。
yě tián huáng què lǜ , shān guǎn zhǔ rén qíng 。
cǐ wù nà kān zuò , zhuāng zhōu mèng bù chéng 。

鉴赏

罗隐(唐)的《蝶》选自全唐诗:卷661-17。

原创文章,作者:罗隐,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/16095.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站