Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
过钟陵(惆怅旧游同草露,却思恩顾一沾膺)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人李绅的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 经典唐诗

过钟陵(惆怅旧游同草露,却思恩顾一沾膺) 唐代李绅的诗

《过钟陵》是由唐代著名诗人李绅创作而成。下面是诗词全文:龙沙江尾抱钟陵,水郭村桥晚景澄。江对楚山千里月,郭连渔浦万家灯。省抛双旆辞荣宠,遽落丹霄起爱憎。惆怅…

惆怅旧游同草露,却思恩顾一沾膺是《过钟陵》中的句子。《过钟陵》是由唐代著名诗人李绅创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

过钟陵

龙沙江尾抱钟陵,水郭村桥晚景澄。
江对楚山千里月,郭连渔浦万家灯。
省抛双旆辞荣宠,遽落丹霄起爱憎。
惆怅旧游同草露,却思恩顾一沾膺。

過鐘陵

龍沙江尾抱鐘陵,水郭村橋晚景澄。
江對楚山千裏月,郭連漁浦萬家燈。
省拋雙旆辭榮寵,遽落丹霄起愛憎。
惆悵舊遊同草露,卻思恩顧一沾膺。

guò zhōng líng

lóng shā jiāng wěi bào zhōng líng , shuǐ guō cūn qiáo wǎn jǐng chéng 。
jiāng duì chǔ shān qiān lǐ yuè , guō lián yú pǔ wàn jiā dēng 。
shěng pāo shuāng pèi cí róng chǒng , jù luò dān xiāo qǐ ài zēng 。
chóu chàng jiù yóu tóng cǎo lù , què sī ēn gù yī zhān yīng 。

鉴赏

李绅(唐)的《过钟陵》选自全唐诗:卷480-12。

原创文章,作者:李绅,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/34764.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站