Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
胡笳十八拍|第四拍(漫漫胡天叫不闻,明明汉月应相识)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人刘商的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 经典唐诗

胡笳十八拍|第四拍(漫漫胡天叫不闻,明明汉月应相识) 唐代刘商的诗

《胡笳十八拍·第四拍》是由唐代著名诗人刘商创作而成。下面是诗词全文:山川路长谁记得,何处天涯是乡国。自从惊怖少精神,不觉风霜损颜色。夜中归梦来又去,朦胧岂解传消息。漫漫…

漫漫胡天叫不闻,明明汉月应相识是《胡笳十八拍·第四拍》中的句子。《胡笳十八拍·第四拍》是由唐代著名诗人刘商创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

胡笳十八拍·第四拍

山川路长谁记得,何处天涯是乡国。
自从惊怖少精神,不觉风霜损颜色。
夜中归梦来又去,朦胧岂解传消息。
漫漫胡天叫不闻,明明汉月应相识。

胡笳十八拍·第四拍

山川路長誰記得,何處天涯是鄉國。
自從驚怖少精神,不覺風霜損顏色。
夜中歸夢來又去,朦朧豈解傳消息。
漫漫胡天叫不聞,明明漢月應相識。

hú jiā shí bā pāi · dì sì pāi

shān chuān lù cháng shuí jì dé , hé chǔ tiān yá shì xiāng guó 。
zì cóng jīng bù shǎo jīng shén , bù jué fēng shuāng sǔn yán sè 。
yè zhōng guī mèng lái yòu qù , méng lóng qǐ jiě chuán xiāo xī 。
màn màn hú tiān jiào bù wén , míng míng hàn yuè yīng xiāng shí 。

鉴赏

刘商(唐)的《胡笳十八拍·第四拍》选自全唐诗:卷303-14。

原创文章,作者:刘商,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/35737.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站