Warning: file_get_contents(http://ip.#/IPQuery/ipquery?ip=104.165.245.58): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/wwwroot/www.rln-westmidlands.com/jump.php on line 56
蛮子歌(腰斧上高山,意行无旧路)诗词全文,全诗赏析与鉴赏 唐代诗人刘禹锡的诗 古诗大全300首
  1. 首页
  2. 经典唐诗

蛮子歌(腰斧上高山,意行无旧路) 唐代刘禹锡的诗

《蛮子歌》是由唐代著名诗人刘禹锡创作而成。下面是诗词全文:蛮语钩輈音,蛮衣斑斓布。熏狸掘沙鼠,时节祠盘瓠。忽逢乘马客,恍若惊麏顾。腰斧上高山,意行无旧路。蠻語…

腰斧上高山,意行无旧路是《蛮子歌》中的句子。《蛮子歌》是由唐代著名诗人刘禹锡创作而成。希望您能喜欢这首诗词。

蛮子歌

蛮语钩輈音,蛮衣斑斓布。
熏狸掘沙鼠,时节祠盘瓠。
忽逢乘马客,恍若惊麏顾。
腰斧上高山,意行无旧路。

蠻子歌

蠻語鉤輈音,蠻衣斑斕布。
熏貍掘沙鼠,時節祠盤瓠。
忽逢乘馬客,恍若驚麏顧。
腰斧上高山,意行無舊路。

mán zǐ gē

mán yǔ gōu zhōu yīn , mán yī bān lán bù 。
xūn lí jué shā shǔ , shí jié cí pán hù 。
hū féng chéng mǎ kè , huǎng ruò jīng jūn gù 。
yāo fǔ shàng gāo shān , yì xíng wú jiù lù 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《蛮子歌》选自全唐诗:卷354-8。

原创文章,作者:刘禹锡,如若转载,请注明出处:http://www.rln-westmidlands.com/zhuming/36126.html

中国互联网诚信示范企业 违法和不良信息举报中心 网络110报警服务 

中国互联网协会 中国互联网协会信用评价中心 诚信网站